Anmälan till gymnastiken hos oss i Vendelsö GF
Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Vendelsö Gymnastikförening
♥ Gemenskap ♥ Rörelseglädje ♥ Trygghet

Utdrag från belastningsregistret
Från och med januari 2019 kommer föreningen att följa de riktlinjer som tagits fram av Riksidrottsförbundet gällande belastningsregisterutdrag. Alla tränare som är över 18 år kommer att visa upp utdrag från belastningsregistret enligt rekommendationen.

Länk till RF
Läs mer om "Skapa trygga idrottsmiljöer"

Gymnastikens uppförandekod
  1. Vi ger utövarna möjlighet att uppleva glädje och gemenskap i gymnastiken

  2. Vi underlättar individernas utveckling med utgångspunkt i den enskilda utövarens utvecklingsnivå, förutsättningar och ambitionsnivå

  3. Vi är goda förebilder

  4. Vi respekterar allas lika värde

  5. Vi respekterar utövarnas personliga integritet

  6. Vi bidrar till utövarnas utveckling genom att på olika sätt göra dem delaktiga i beslut som rör deras träning och tävling samt skapar en miljö där individen reflekterar och tar eget ansvar

  7. Vi ansvarar för utövarnas personliga säkerhet i samband med

    gymnastikverksamhet

  8. Vi ansvarar för utövarnas hälsa och välmående i samband med gymnastikverksamhet