Anmälan till gymnastiken hos oss i Vendelsö GF
Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Vendelsö Gymnastikförening
♥ Gemenskap ♥ Rörelseglädje ♥ Trygghet

Vendelsö Gymnastikförenings behandling av personuppgifter

EU har beslutat om en ny dataskyddsförordning som reglerar hur personuppgifter får hanteras – GDPR (General Data Protection Regulation). GDPR träder i kraft den 25 maj 2018 och ersätter personuppgiftslagen (PUL).


För att uppfylla kraven i GDPR och för att stärka individens rättigheter kring sina uppgifter kommer Vendelsö Gymnastikförening att följa den gemensamma uppförandekod som Riksidrottsförbundet har tagit fram om hur vi inom idrotten ska hantera personuppgifter. Föreningens styrelse har dessutom antagit en integritetspolicy samt beslutat att föreningen ska tillämpa de instruktioner för hur olika typer av behandlingar ska gå till som Rikidrottsförbundet tagit fram. Länkar till dokumenten finner du nedan.Har du frågor om föreningens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter ska du kontakta föreningens kansli eller styrelse.