Anmälan till gymnastiken hos oss i Vendelsö GF
Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Vendelsö Gymnastikförening
♥ Gemenskap ♥ Rörelseglädje ♥ Trygghet

Föreningskläder

Köp dina föreningskläder

Bli ledare

Bli ledare hos oss!

Anmälan

Börja träna hos oss

Nyheter

Uppdaterad information i samband med covid-19
2020-05-06 12:36
Ni har alla blivit informerade om de åtgärder vi som förening gör för att följa Folkhälsomyndighetens råd och direktiv i samband med träning. Våra yngsta grupper avslutade sin termin lite tidigare än planerat i söndags och vi går nu på det nya träningsschemat tills vidare för övriga grupper där vi tränar en grupp i taget i hallarna och förlägger övriga pass utomhus när det fungerar. 

Var uppmärksamma på att situationen kan komma att förändras fort då vi följer de direktiv som kommer från FHM, Riksidrottsförbundet och Svenska Gymnastikförbundet. 

NYA DIREKTIV FRÅN 1 APRIL
Direktiv som kommer att gälla fram till december 2020

Vi har ett nära samarbete med förbund och kommun och listar här nedan åtgärder vi gör efter att ha gjort de riskanalyser som rekommenderats från FHM

• Kommunen har suttit in extra städning av hallar och omklädningsrum. Toaletter städas extra och de ska fyllas på så att det alltid finns tvål

• Föreningen har lagt om träningar för att ta hänsyn till direktivet om att inte vara för många så att det även blir lättare att kunna hålla avstånden

• Tränarna har fått instruktioner om att förlägga träningar ute i den mån det går och i de fall man är i hallen träna på övningar samt bygga stationer som inte kräver passning för att minska närkontakt

• Vi har informerat (och fortsätter informera) om vikten av att hålla sig hemma vid minsta förkylningssymtom samt att hålla god handhygien. Tränarna påminner gymnasterna om att tvätta händerna innan/efter träningen och ser till att de håller avstånd under träningen. Alla ska ha egen märkt vattenflaska och komma ombytta till träningen. Föräldrar hämtar/lämnar barnen utanför hallarna och endast ledare och gymnaster är i hallen

• Vi avslutar träningen lite tidigare för att undvika trängsel vid in-/utgång från hallarna

• Föreningen ser till att det finns desinfektionsmedel i hallen och ledarna ansvarar för att redskap blir avtorkade efter varje träning


Information från Svenska Gymnastikförbundet
Allmänna råd för idrottsföreningar

För att undvika spridning av Covid-19 bör idrottsföreningar:

1. Se till att närkontakt mellan idrottsutövare undviks, gäller även mellan tränare och gymnast
2. När det är möjligt - hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus,
3. Skjuta upp matcher, träningsmatcher, tävlingar och cuper,
4. Begränsa antalet åskådare eller på annat sätt undvika trängsel, och
5. Se till att onödiga resor i samband med idrottsutövande undviks 

Träningen måste anpassas
Att hålla igång träningen inom Svensk Gymnastik är viktigt. Enligt dagens råd ska däremot närkontakt i träningen undvikas. Det innebär att vi inom Svensk Gymnastik bör undvika träning som kräver passning. För att inte riskera våra gymnasters säkerhet, både kring eventuell smittspridning samt risk för skador, är det nu upp till varje förening att anpassa sin träning utifrån detta.
 
Mer information om tidsbegränsningen kommer
Enligt Folkhälsomyndigheten gäller dessa råd fram till 31 december 2020

Gymnastikförbundet kommer söka stöd hos Riksidrottsförbundet kring hur vi ska tolka hur länge de allmänna råden kommer gälla och återkommer så fort som möjligt kring detta och hur det kommer att påverka höstens evenemang och tävlingar.

TACK
Till alla ledare som med kort varsel och förändringar fixar och trixar så att gymnasterna kan fortsätta träna, även om det blir under andra förutsättningar än vanligt.

Till vår styrelse som aktivt omvärldsbevakar och styr upp möten så snart något förändras och tar de viktiga beslut som behöver tas för att vi alla följer de nya råd som kommer och hjälps åt i det viktiga arbetet med att förhindra smittspridning.

Till våra medlemmar som så bra följer de direktiv som kommer och som tålmodigt omdirigerar sina scheman när det blir förändringar i träningarna

Viktig information - förändringar för alla grupper
2020-03-27 20:25

Hej alla medlemmar, 

 

Efter dagens nya riktlinjer från Folkhälsomyndigheten om att sammankomster med fler än 50 personer förbjuds, har vi beslutat att göra om vårens träningsschema. Från och med nu kommer endast 1 grupp att vara i hallen i taget.

Vi kommer också avsluta träningarna lite tidigare för att inte grupperna ska gå omlott i hallen.

Ni kommer få lämna och hämta era barn utanför hallen.

De yngsta grupperna i familjegymnastiken kommer att avsluta sin termin på söndag den 29/3.

 

Exakt hur träningen kommer att se ut för dig eller ditt barn kommer huvudledarna i respektive grupp att informera om.

 

Styrelsen håller sig hela tiden uppdaterade om läget och riktlinjer som kommer från gymnastikförbundet samt Folkhälsomyndigheten. Vi är beredda att göra snabba förändringar om riktlinjerna förändras framöver. 

 

Mvh Styrelsen Vendelsö GF

styrelsen@vendelsogf.se
Bli tränare hos oss 🤸🏻‍♂️
2020-03-25 09:01
Att vara tränare är ett otroligt ärofyllt uppdrag. Det ger dig en möjlighet att utvecklas som människa samtidigt som du får följa barnen i deras utveckling och guida de framåt. Du är helt enkelt en fin förebild!

Skicka intresseanmälan ✍️ 

Då vi som förening växer ikapp med kommunen välkomnar vi dig som kan tänka dig att bli ledare hos oss. Du behöver inte ha gymnastikbakgrund men ska ha någon form av idrottsbakgrund eller ha varit ledare i annan idrott. Du ska dela vår vision om att alla ska få gympa och få möjlighet till rörelseglädje.
 
Vi erbjuder utbildning, arvode, stöd av kansli och anställda tränare, tröja och handbok.
Vi har i dagsläget 31 grupper som är uppdelade i:
  • Familjegymnastik
  • Barngymnastik
  • Truppgymnastik 

Varmt välkommen med din ansökan!

Alla ledare i Vendelsö GF som är fyllda 15 år visar upp utdrag ur belastningsregistret.